Cwis ar yr hyfforddiant COVID-19 ar gyfer Cynyrchiadau Teledu a Ffilm

Mae 12 cwestiwn i’w hateb. Maent yn gymysgedd o gwestiynau amlddewis a chwestiynau cywir / anghywir. Bydd angen i chi ennill sgôr o 80% er mwyn pasio ac ennill eich tystysgrif.

 

Gallwch ail-sefyll y cwis os na fyddwch yn pasio’r tro cyntaf.

Scroll to Top